centrum serwisowe

telefon2

WARUNKI MONTAŻU KOTŁÓW GAZOWYCH

 

Wymiary pomieszczenia:


Wysokość pomieszczeń powinna wynosić 2,2m , wyjątkiem są pomieszczenia/kotłownie modernizowane , powstałe przed 2002r , dopuszcza się wysokość 1,9m. Kubatura pomieszczenia przy zastosowaniu kotła atmosferycznego (otwarta komora spalania) nie może być mniejsza niż 8m3 , natomiast przy kotłach turbo i kondensacyjnych nie mniej niż 6,5m3

 

Wentylacja Pomieszczenia:


W pomieszczeniach gdzie montowane są urządzenia gazowe należy zadbać o odpowiednią wentylacje. Kratka wywiewna o przekroju 200cm2 umieszczona pod sufitem i otwór nawiewny bezpośrednio z zewnątrz o przekroju 200cm2 .
Przewody kominowe wentylacyjne powinny mieć przekrój 0,016m2
Nie wolno stosować mechanicznych wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach w których znajduje się urządzenie z otwarta komorą spalania.

 

kociol jednofunkcyjny warunki montazu

 

Odprowadzanie spalin:

Za prawidłowe odprowadzanie spalin przy urządzeniach atmosferycznych odpowiada komin i i wentylacja. Do spalania 1m3 gazu ziemnego potrzebujemy 10-12m3 powietrza.
Jeżeli posiadamy kocioł o mocy 24kW spala on 2,7m3 gazu na godzinę. Do prawidłowego i bezpiecznego działania urządzenia musimy dostarczyć około 32m3 powietrza.
Bardzo ważne jest by nawiewy powietrza były drożne.!!!!!
Zbyt mała jego ilość prowadzi do niepełnego spalania, powstawania czadu i obniżenia sprawności kotła.
Wymiar przewodu kominowego spalinowego
Tradycyjny murowany średnica 0,14m
Wkład kominowy średnica 0,12m
Kotły kondensacyjne i turbo dopuszcza się do montażu w pomieszczeniach mieszkalnych , gdyż posiadają niezależny system powietrzno-spalinowy i nie ingerują w nasze otoczenie.

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.